CO2 WineGAS ročník 2023

O-C-O  Oxid uhličitý z vína

Stejně jako víno i CO2 WineGAS se rodí z ročního cyklu révy vinné.

Stejně jako víno je i CO2 WineGAS každým rokem unikátní a trošku jiné. 

Z kampaně 2023 jsme zachytili cca 20 tun kvasného oxidu uhličitého, který jsme vyčistili a uskladnili do tlakových lahví.

Offset CO2 proběhl ve vinařství Patria Kobylí, vinařství Vajbar v Zaječí a ve vinařství U Kapličky.

s těžba CO2 WineGAS

 

  Uzavřený cyklus

Réva vinná pro svůj růst a tvorbu hroznů potřebuje i oxid uhličitý, který bere ze vzduchu

Téměř stejné množství, které uložila během roku, uvolní při alkoholové kvašení hroznového moštu. 

Oxid uhličitý v tomto cyklu je považován za zelený - endogenní.

 

 Uchováno pro budoucnost

Jímání kvasného oxidu uhličitého začíná v uzavřeném tanku plném rozkvašeného hrozného moštu

Charakter moštu a průběh alkoholové fermentace určuje vlastnosti kvasného plynu. 

Plyn je stlačován až do superkritické fáze a následně kondenzuje v zásobníku.

Následuje zvážení a kontrola vytěženého CO2. Posledním krokem je plnění do tlakových lahví a bombiček.

s-CO2 WineGAS Limo keg

 

Z vína do vína a nebo taky do vody

Cesta vinného oxidu uhličitého se uzavírá jeho opětovným použitím tzv offsetem.

Využije-li se zachycený kvasný oxid uhličitý, nemusí se kupovat průmyslový oxid uhličitý, vyrobený v chemickém průmyslu jako odpad z močoviny aj., případně jako vedlejší produkt při výrobě ropných derivátů. Ten nechme průmyslu ať z něj udělají například syntetické palivo.

Rozhodnutí je na vás. CO2 WineGAS je o krásném příběhu, lahodném zážitku a udržitelné zelené stopě.

Přidáte se i vy?

www.winegas-eshop.cz

 

Zpět do obchodu